# FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบรถเข็น
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบ Automatic
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดท่อตรวจจับความร้อน
BS EN3-7 Fire Extinguisher
 
# FIRE CABINET
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
ตู้เก็บสายดับเพลิง
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง พลาสติก
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE SUIT RACK
ชั้นเก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE HOSE & NOZZLE
สายส่งน้ำดับเพลิง
ข้อต่อดับเพลิง วาล์วดับเพลิง
หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้ามปืน
 
# ACCESSORY
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
หัววาล์วเครื่องดับเพลิง สายฉีด
เกจ์วัดแรงดัน
อุปกรณ์เซฟตี้
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง

 
       
             
       
 
5. การบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง
 
การบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่งจึงควรบำรุงรักษาให้อยูในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
 
ขั้นตอนการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง
ผู้ใช้งานสามารถตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนในใบตรวจเช็คง่ายๆดังนี้
 
 
1. เช็ดทำความสะอาดตัวถังดับเพลิง ตรวจสอบความเสียหายรอบตัวถังดับเพลิง รอยถลอกและครายสนิม
2. ตรวจมาตรวัดแรงดันว่ายังมีแรงดันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม หมวด 6.การตรวจสอบแรงดัน)
3. ตรวจดูปลายสายฉีดไม่ให้มีสิ่งอุดตัน และ สายฉีดไม่ผุกร่อนหรือแตกร้าว และยางสายฉีดไม่แตกลายงา
4. พลิก-คว่ำถังดับเพลิง ไปมาประมาณ 4-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมีมีการเคลื่อนตัวไม่จับเป็นก้อน สามารถยืดอายุการใช้งานผงเคมีได้
 
 
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า ผงเคมีข้างในจับตัวเป็นก้อนหรือไม่โดยการพลิก-คว่ำถังดับเพลิง
หากผงเคมีมีการไหลคล้ายนาฬิกาทราย แสดงว่าผงเคมีภายในยังมีคุณภาพดี หากพลิกคว่ำถังแล้วรู้สึกถึงแรงกระแทกคล้ายก้อนหิน แสดงว่าผงเคมีภายในจับตัวเป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพ ควรติดต่อบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งถังดับเพลิงไป
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ตู้ใส่ถังดับเพลิง, โรงงานผลิตตู้ดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงสั่งทำ, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th