# FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบรถเข็น
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบ Automatic
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดท่อตรวจจับความร้อน
BS EN3-7 Fire Extinguisher
 
# FIRE CABINET
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
ตู้เก็บสายดับเพลิง
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง พลาสติก
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE SUIT RACK
ชั้นเก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE HOSE & NOZZLE
สายส่งน้ำดับเพลิง
ข้อต่อดับเพลิง วาล์วดับเพลิง
หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้ามปืน
 
# ACCESSORY
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
หัววาล์วเครื่องดับเพลิง สายฉีด
เกจ์วัดแรงดัน
อุปกรณ์เซฟตี้
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง

 
       
             
       
 
3. ประเภทของเครื่องดับเพลิง
 
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher)
 
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และราคาย่อยเยาว์กว่าเครื่องดับเพลิงประเภทอื่น สามารถดับไฟได้ทุกประเภทABC เหมาะสำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
     
 
ประเภทการดับไฟ
     
  Class A
เชื้อเพลิงของแข็ง
     
  Class B
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟ
เช่น น้ำมัน และแก๊สติดไฟ
     
  Class C
เชื้อเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า
     
ประสิทธิภาพในการดับไฟ ภายในเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจะบรรจุด้วยเคมีโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono-ammonium Phosphate) หรือ ที่เรียกชื่อย่อว่าเคมี ABC มีประสิทธิภาพดีในการดับไฟ เมื่อฉีดไปยังเพลิงไฟผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟในCLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก็จะดับลงในที่สุด

บริเวณติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, ร้านค้า,สถานบริการ, อาพร์เม้นท์, ยานพาหนะ, โรงเรียน

ข้อควรระวัง หลังฉีดใช้เคมีจะฟุ้งกระจาย ทิ้งคราบหลังฉีดใช้ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
 
เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย NONCFC (Clean Agent Fire Extinguisher)
 
เครื่องดับเพลิง Clean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย บรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซที่ไม่ทำลาย ชั้นบรรยากาศ OZONE และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงเหลวระเหยชนิด NON CFC สามารถดับไฟได้ทุกประเภท ABC ภายในอาคารในระยะใกล้ๆ ประมาณ 3-8 ฟุต เมื่อฉีดใช้แล้วจะไม่ทิ้งคราบบริเวณที่ฉีด ใช้เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคาร บริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
     
 
ประเภทการดับไฟ
     
  Class A
เชื้อเพลิงของแข็ง
     
  Class B
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟ
เช่น น้ำมัน และแก๊สติดไฟ
     
  Class C
เชื้อเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า
     
ประสิทธิภาพในการดับไฟ เมื่อฉีดใช้เคมีจะพ่นเป็นละอองน้ำยาเคมี เข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน (Cooling) ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมและกันอากาศ (ออกซิเจน)ออกจากเพลิงคุมไฟให้อับอากาศซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟในCLASS B และ C เมื่อ ฉีดใช้แล้วจะไม่ทิ้ง คราบไว้บริเวณที่ฉีดใช้

บริเวณติดตั้งที่แนะนำ ภายในอาคาร เช่น โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, ห้องแล็ป, ห้องควบคุมไฟฟ้า, ห้องคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง เหมาะสำหรับติดตั้งและใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เคมีมีกลิ่นฉุด เมื่อสัมผัสควรล้างมือทันที
 
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fire Extinguisher)
 
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ซีโอทู ภายในบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอน ที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลด อุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASSB และ Cสามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่อับอากาศ ไม่ทิ้งคราบและกลิ่นหลังฉีดใช้ เหมาะสาหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่น ละออง
     
 
ประเภทการดับไฟ
     
  Class B
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟ
เช่น น้ำมัน และแก๊สติดไฟ
     
  Class C
เชื้อเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า
     
บริเวณติดตั้งที่แนะนำ ภายในอาคาร เช่น ร้านค้า, อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ประสิทธิภาพในการดับไฟ ภายในถังอัดแน่นด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อฉีดใช้ก๊าซภายในถังที่เย็นจัด จะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และกำจัดออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหตุเพลิงไหม้ออก ทำให้ไฟดับลงในที่สุด

ข้อควรระวัง เหมาะสำหรับติดตั้งและใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ควรจับด้ามจับปลายสายเมื่อฉีดใช้ ไม่ควรจับที่กระบอกฉีดเมื่อฉีดใช้
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ตู้ใส่ถังดับเพลิง, โรงงานผลิตตู้ดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงสั่งทำ, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th