# FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบรถเข็น
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
แบบ Automatic
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดท่อตรวจจับความร้อน
BS EN3-7 Fire Extinguisher
 
# FIRE CABINET
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง
ตู้เก็บสายดับเพลิง
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง พลาสติก
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE SUIT RACK
ชั้นเก็บชุดดับเพลิง
 
# FIRE HOSE & NOZZLE
สายส่งน้ำดับเพลิง
ข้อต่อดับเพลิง วาล์วดับเพลิง
หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้ามปืน
 
# ACCESSORY
อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
หัววาล์วเครื่องดับเพลิง สายฉีด
เกจ์วัดแรงดัน
อุปกรณ์เซฟตี้
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง

 
       
             
       
 
2. วิธีดับไฟและประเภทของไฟ
 
ประเภทของไฟ | CLASS OF FIRE
ประเภทของไฟออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของเชื้อเพลิง
เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ มีความสามารถในการดับไฟตามประเภทของไฟ (Class of Fire) ที่ต่างกัน ผู้ใช้งานควรเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทของไฟในสถานที่ใช้งานหรือติดตั้ง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของเชื้อเพลิงหรือประเภทของไฟในบริเวณติดตั้ง
 
คุณสมบัติของถังดับเพลิงแต่ละชนิด
ความสามารถในการดับไฟของเครื่องดับเพลิงแต่ละชนิดเทียบกับประเภทของไฟและลักษณะการใช้งาน
 
 
วิธีการดับไฟ
จากองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจาก ออกซิเจน, เชื้อเพลิง, และ ความร้อน นั้น หลักการในการดับไฟทำได้ง่ายโดยกำจัดองค์ประกอบหนึ่งในปฏิกริยาลูกโซ่ออก เพียงเท่านี้ไฟก็จะดับลงในที่สุด โดย

1. กำจัดออกซิเจนออกจากเพลิงไฟ และทำให้อับอากาศ
2. กำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป
3. ลดความร้อนของเพลิงไฟ หรือทำให้เย็นตัวลง

ผู้ใช้งานเครื่องดับเพลิงควรมีความรู้และทำความเข้าใจ หลักการการดับไฟและความสามารถในการดับไฟของเครื่องดับเพลิงในแต่ละชนิด เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งมากที่สุด และเลือกใช้เครื่องดับเพลิงได้ถูกชนิดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 
3 เทคนิคในการดับไฟเพื่อสามารถดับไฟได้ทันท่วงที
1. ดับไฟทางเหนือลม เพื่อความปลอดภัยและดับไฟได้โดยง่าย ให้ผู้ใช้งานเครื่องดับเพลิงคอยสังเกตุที่เปลวไฟและเข้าดับไฟทางด้านเหนือลม ขณะดับไฟไม่ควรยืนอยู่กับที่ หากทิศของลมเปลี่ยนผู้ใช้งานควรเปลี่ยนตำแหน่งให้อยู่ทางด้านเหนือลมเสมอ
2. ฉีดที่ฐานเพลิง ขณะฉีดใช้งานให้เล็งสายสายฉีดของถังดับเพลิงไปที่ฐานของเพลิงประมาณ 45 องศาไม่ควรเล็งไปที่เปลวไฟ หากฉีดไปที่เปลวไฟเคมีจะไม่สามารถปกคลุมเชื้อเพลิงได้ทั่ว
3. ส่ายปลายสาย เพื่อให้เคมีปกคลุมเชื้อเพลิงให้ทั่วและมากที่สุด พร้อมทั้งบีบคันบีบของถังดับเพลิงให้มิดเพื่อให้เคมีออกจากถังมากที่สุดขณะดับไฟ
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ตู้ใส่ถังดับเพลิง, โรงงานผลิตตู้ดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงสั่งทำ, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th