Loading...
หัวฉีดด้ามปืน PROTEK 366

หัวฉีดด้ามปืน PROTEK 366

- แรงดันใช้งานสูงสุด 200PSI (14bar) 1400 kpa
- หัวฉีดมีอัตราการไหลสูงสุดที่แรงดัน 100PSI (7bar)
- ปิด-เปิด วาล์วอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้สายดับเพลิงหรือข้อต่อได้รับความเสียหายจากการเกิดแรงกระแทกของน้ำ
- ห้ามใช้หัวฉีดกับเพลิงที่เกิดจาก Class C เด็ดขาด
- ห้ามขันเกลียวข้อต่อหัวฉีดแน่นจนเกินไป
- ใช้งานกับน้ำหรือเคมีโฟมเท่านั้น

หัวฉีดด้ามปืน PROTEK 366
หัวฉีดด้ามปืน PROTEK 366

หัวฉีดน้ำดับเพลิง, หัวฉีดด้ามปืน, เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire