Loading...
เครื่องดับเพลิงชนิด Automatic

เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิดผงเคมีแห้ง

จะทำการฉีดพ่นสารเคมีในจุดเพลิงไหม้ได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิของเพลิงไหม้ร้อนถึง 68 องศาเซลเซียส (68°C) ปรอทแก้วสีแดงของสปริงเกอร์จะแตกออก แล้วทำการพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติ เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่อับและไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุ ของเพลิง CLASS A และทำหน้าปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก้จะดับลงในที่สุด

Classes of Fire
CLASS A
CLASS A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
CLASS B
CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
CLASS C
CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire