Loading...
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบบรถเข็น

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบบรถเข็น

เครื่องดับเพลิงรถเข็น ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์

สามารถดับไฟได้ทุกประเภท เหมาะสำหรับติดตั้งรถดับเพลิง หรือ ในอาคารและห้างสรรพสินค้า

ประกันมาตราฐาน

ISO 9001:2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุ ของเพลิง CLASS A และทำหน้าปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก้จะดับลงในที่สุด

Classes of Fire
CLASS A
CLASS A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
CLASS B
CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
CLASS C
CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire