Loading...
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดโฟม AFFF

เป็นเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับการดับเพลิงประเภท Class B หรือ เพลิงจากของเหลวติดไฟ เช่น สีน้ำมัน หรือ น้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ยังสามารถดับไฟประเภท Class A ซึ่งเป็นเพลิงที่เกิดจากของแข็งอีกด้วย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ภายในถังบรรจุน้ำผสมโฟม AFFF เข้มข้น เมื่อฉีดออก น้ำยาโฟม AFFF จะทำหน้าที่คล้ายฟิล์มปกคลุมพื้นผิวของเชื้อเพลิง เพื่อตัดออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเกิดไฟออกจากเชื้อเพลิง ทำให้ไฟไม่ลุกลามต่อไปและเพลิงก็ดับลงในที่สุด

Classes of Fire
CLASS A
CLASS A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
CLASS C
CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
เครื่องดับเพลิงโฟม AFF 20 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงโฟม AFF 20 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire