Loading...
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2

ภายในจะบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลว เมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัด ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS B และ C และสามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่อับอากาศ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

สารเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และกำจัดออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหตุเพลิงไหม้

Classes of Fire
CLASS A
CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
CLASS C
CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
เครื่องดับเพลิง Co2 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง Co2 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง Co2 5 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง Co2 5 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire