Loading...
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท


ประกันมาตราฐาน
มอก. 332-2537
ISO 9001:2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก้จะดับลงในที่สุด

Classes of Fire
CLASS A
CLASS A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
CLASS B
CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
CLASS C
CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2 ปอนด์ 1A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
2 ปอนด์ 1A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 5 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
5 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 5 ปอนด์ 3A-5B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
5 ปอนด์ 3A-5B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ 4A-10B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 4A-10B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 2A-2B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 4A-10B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 4A-10B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 10A-40B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 10A-40B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 6A-5B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 6A-5B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 6A-20B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 10A-40B

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 20 ปอนด์ 10A-40B

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire