Loading...
ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ขนาด W80xH120xD40 cm. ขาตั้ง 10 cm.
ภายในด้านขวามีราวแขวน
ด้านซ้ายมีชั้นวาง 2 ชั้น 3 ช่อง (35/35/50cm.)
สำหรับเก็บชุดดับเพลิง 1-2 ชุด

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ขนาด W100xH120xD50 cm. ขาตั้ง 10 cm.
ภายในด้านขวามีราวแขวน
ด้านซ้ายมีชั้นวาง 2 ชั้น 3 ช่อง (35/35/50cm.)
สำหรับเก็บชุดดับเพลิง 2-3 ชุด

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ขนาด W120xH160xD50 cm. ขาตั้ง 10 cm.
ภายในด้านขวามีราวแขวน
ด้านซ้ายมีชั้นวาง 3 ชั้น 4 ช่อง (35/35/35/55cm.)
สำหรับเก็บชุดดับเพลิง 3-4 ชุด

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ขนาด W150xH180xD60 / แบบลอย / ขาตั้ง 10 cm.
ภายในด้านขวามีราวแขวน
ด้านซ้ายมีชั้นวาง (32.5/32.5/32.5/32.5/50cm.)
สำหรับเก็บชุดดับเพลิง 3-4 ชุด

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, ราคาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงนอกอาคาร, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire