Loading...
ชุดตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE REEL แบบครบชุด

ชุดตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE REEL แบบครบชุด

Specification
ขนาด : กว้าง 80 cm x สูง 110 cm x ลึก 35 cm (แบบฝัง/แบบลอย)
วัสดุ : Steel #18 AWG (1.2mm) / พ่นสีแดง
กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภัย
ประตู : บานพับสลัก พร้อมกุญแจล็อคกดเด้ง
อุปกรณ์ :
- สายดับเพลิง “SRI” Auto Swing Hose Reel ขนาด 1” x 30m.
-“LOCAL” Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5” (NPT/NST)
- ข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดพร้อมโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5” (NPT/NST)
- เครื่องดับเพลิง “SATURN” ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10lbs (Rating : 2A-2B)
- Ball Valve ขนาด 1”
- ขวานดับเพลิง น้ำหนัก 6lbs ความยาว 36”

ชุดตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE RACK แบบครบชุด

ชุดตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE RACK แบบครบชุด

Specification
ขนาด : กว้าง 80 cm x สูง 100 cm x ลึก 25 cm (แบบฝัง/แบบลอย)
วัสดุ : Steel #18 AWG (1.2mm) / พ่นสีแดง
กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภัย
ประตู : บานพับสลัก พร้อมกุญแจล็อคกดเด้ง อุปกรณ์ :
- สายดับเพลิง “SRI” Auto Swing Hose Reel ขนาด 1” x 30m.
- “LOCAL” Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5” (NPT/NST)
- ข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดพร้อมโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5” (NPT/NST)
- เครื่องดับเพลิง “SATURN” ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10lbs (Rating : 2A-2B)
- Ball Valve ขนาด 1”
- ขวานดับเพลิง น้ำหนัก 6lbs ความยาว 36”

ชุดตู้_FIRE_ALARM_พร้อมสายดับเพลิง_HOSE_RACK

ชุดตู้ FIRE ALARM พร้อมสายดับเพลิง HOSE RACK

Specification
ขนาด :กว้าง 80 cm x สูง 130 cm (100cm+30cm) x ลึก 30 cm (ตู้แบบลอย มีหลังคา และขาตั้ง 20 cm.)
วัสดุ : Steel #18 AWG (1.2mm) / พ่นสีแดง
กระจก : กระจกนิรภัย
ประตู : บานพับสลัก พร้อมกุญแจล็อคกดเด้ง
อุปกรณ์ :
- Fire Indicating Lamp 24Volt
- “CEMEN” Manual Station without Base 24 Volt AC
- Alarm Bell ขนาด 6” 24Volt 95dB
- สายดับเพลิง “5ELEM” Hose Rack ขนาด 1.5” x 30m.
- Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5”
- Nipple ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5”
- หัวฉีดปรับฝอย ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5”

หมายเหตุ : - แบบตู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
- แบบตู้ดับเพลิง (แบบฝัง / แบบลอย), กุญแจตู้ (กุญแจล็อคกดเด้ง / กุญแจเขาควาย), ภายในตู้ (เพิ่มชั้นวาง / ราวแขวนชุดดับเพลิง), ความหนาเหล็ก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า

ตู้ดับเพลิง FHC, ตู้ดับเพลิงสแตนเลส, ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, ราคาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงนอกอาคาร, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire