เครื่องดับเพลิงชนิด Automatic-Automatic Fire Extinguisher

Automatic Fire Extinguisher

 
Automatic Fire Extinguisher
Automatic Fire Extinguisher work automatically when the temperature of fire rise to 68C. Mercury inside sprinkle will burst and spray out chemical to extinguish the fire. It is suitable to install on the ceiling in the place that unsighted.

Fire Extinction Efficiency
Carbon Dioxide fire extinguishers extinguish
the fire by taking away the oxygen element of the fire triangle and also by removing the heat with a very cold discharge.
 
Classes of Fire
CLASS A
Class A fires are those fuelled by solid materials fired in ordinary combustibles such as wood, cloth, paper, rubber, trash, plastics, leather etc. For their extinction, they require to be cooled. The temperature is eliminated.
   
CLASS B
Class B fires involve flammable liquids such as gasoline, petroleum oil, paints, greases, solvents etc. Class B fires also include flammable gases such as propane and butane. Class B fires do not include fires invloving cooling oils and grease. For thire extinction, it is necessary to eliminate
   
CLASS C
Class C fires involve energized electrical equipment such as motors, transformers and appliances. The extinguishing agent must not be the current conductor. When the electricity is cut off, these fires are then extinguisher by fire extinguishers for Class A or B fires.
 
Dry Chemical Clean Agent (Non CFC)
เครื่องดับเพลิงชนิด Automatic-Automatic Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิด Automatic-Automatic Fire Extinguisher
 
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง,
ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ,
วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th