เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม-Foam Fire Extinguisher

Foam Fire Extinguisher

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดโฟม AFFF

เป็นเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับการดับเพลิงประเภท Class B หรือ เพลิงจากของเหลวติดไฟ เช่น สีน้ำมัน หรือ น้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ยังสามารถดับไฟประเภท Class A ซึ่งเป็นเพลิงที่เกิดจากของแข็งอีกด้วย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด

ประสิทธิภาพในการดับไฟ
ภายในถังบรรจุน้ำผสมโฟม AFFF เข้มข้น เมื่อฉีดออก น้ำยาโฟม AFFF จะทำหน้าที่คล้ายฟิล์มปกคลุมพื้นผิวของเชื้อเพลิง เพื่อตัดออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเกิดไฟออกจากเชื้อเพลิง ทำให้ไฟไม่ลุกลามต่อไปและเพลิงก็ดับลงในที่สุด
 
Classes of Fire
CLASS A
Class A fires are those fuelled by solid materials fired in ordinary combustibles such as wood, cloth, paper, rubber, trash, plastics, leather etc. For their extinction, they require to be cooled. The temperature is eliminated.
   
CLASS B
Class B fires involve flammable liquids such as gasoline, petroleum oil, paints, greases, solvents etc. Class B fires also include flammable gases such as propane and butane. Class B fires do not include fires invloving cooling oils and grease. For thire extinction, it is necessary to eliminate
 
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม-Foam Fire Extinguisher
 
 
   
เครื่องดับเพลิงโฟม AFFF
20 ปอนด์
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง,
ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ,
วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th