เครื่องดับเพลิงชนิด สารสะอาด-Clean Agent Fire Extinguisher

Clean Agent Fire Extinguisher

 

Clean Agent Fire Extinguisher

Clean Agent extinguishers include the halon agents as well as the newer and less ozone depleting halocarbon agents that friendly to our environment. They extinguish the fire by interrupting the chemical reaction of the fire triangle, as same as powder base extinguishers do, but they are clean agents and suitable for all class of fires.

Quality Certificates
ISO 9001:2008

Fire Extinction Efficiency
Chemicals act cooling the burning surface absorbing the heat which is the cause from CLASS A fire and separating the oxygen and the burning fuel which is the essential element of fire in CLASS B and C. Halon FIRE Extinguishers extinguish the fire by interrupting the chemical reaction of the fire triangle, as same as
powder base extinguishers do, but they are clean agents and suitable for all class of fires.
 
Classes of Fire
CLASS A
Class A fires are those fuelled by solid materials fired in ordinary combustibles such as wood, cloth, paper, rubber, trash, plastics, leather etc. For their extinction, they require to be cooled. The temperature is eliminated.
   
CLASS B
Class B fires involve flammable liquids such as gasoline, petroleum oil, paints, greases, solvents etc. Class B fires also include flammable gases such as propane and butane. Class B fires do not include fires invloving cooling oils and grease. For thire extinction, it is necessary to eliminate
   
CLASS C
Class C fires involve energized electrical equipment such as motors, transformers and appliances. The extinguishing agent must not be the current conductor. When the electricity is cut off, these fires are then extinguisher by fire extinguishers for Class A or B fires.
 
เครื่องดับเพลิงชนิด สารสะอาด-Clean Agent Fire Extinguisher
 
 
เครื่องดับเพลิง NON CFC
10 ปอนด์
เครื่องดับเพลิง NON CFC
15 ปอนด์
เครื่องดับเพลิง NON CFC
5 ปอนด์
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง,
ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ,
วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th