เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง-Dry Chemical Fire Extinguisher

Dry Chemical Fire Extinguisher

 

Dry Chemical Fire Extinguisher

Dry Chemical fire extinguishers extinguish the fire primarily by interrupting the chemical reaction of the fire triangle. Dry Chemical Powder FIRE extinguishers are contained with multipurpose dry chemical and the most widely used type of fire extinguisher as they effective to protect those areas with risks of all class of fires.

Quality Certificates
TIS. 332-2537
ISO 9001:2008

Fire Extinction Efficiency
Chemicals act cooling the burning surface absorbing the heat which is the cause from CLASS A fire and separating the oxygen and the burning fuel which is the essential element of fire in CLASS B and C.

There are chemical powders for fires Class B and C, generally used when there are no elements that produce fires class A (e.g. oil industries)
 
Classes of Fire
CLASS A
Class A fires are those fuelled by solid materials fired in ordinary combustibles such as wood, cloth, paper, rubber, trash, plastics, leather etc. For their extinction, they require to be cooled. The temperature is eliminated.
   
CLASS B
Class B fires involve flammable liquids such as gasoline, petroleum oil, paints, greases, solvents etc. Class B fires also include flammable gases such as propane and butane. Class B fires do not include fires invloving cooling oils and grease. For thire extinction, it is necessary to eliminate
   
CLASS C
Class C fires involve energized electrical equipment such as motors, transformers and appliances. The extinguishing agent must not be the current conductor. When the electricity is cut off, these fires are then extinguisher by fire extinguishers for Class A or B fires.
 
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง-Dry Chemical Fire Extinguisher
 
 
เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
2 ปอนด์ 1A-2B (พร้อมขารัด)
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
5 ปอนด์ 2A-2B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
5 ปอนด์ 3A-5B
     
ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 2A-2B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 4A-10B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
10 ปอนด์ 6A-20B
     
เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 2A-2B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 4A-10B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 6A-20B
     
ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
15 ปอนด์ 10A-40B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
20 ปอนด์ 6A-5B
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
20 ปอนด์ 6A-20B
     
เครื่องดับเพลิง    
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
20 ปอนด์ 10A-40B
   
 

เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง,
ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ,
วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

 
 
บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด | Siambest Steel Works Co., Ltd.
99 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 15 ถนนบางนา-ตราด กม.12 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99 Moo 12, King Kaew15, Bang Plee, Bangna-trad Rd. Km.12, Samutpakran 10540 Thailand
Tel: (66) 0-2750-0060-3, 0-2312-4698 Fax: (66) 0-2312-4787 Email: sales@sbsw.co.th