Loading...
ขาตั้งสำหรับวางเครื่องดับเพลิง Fire Extinguisher Stand

ขาตั้งสำหรับวางเครื่องดับเพลิง
Fire Extinguisher Stand

Specification
ขนาด : กว้าง 15.8 cm x ยาว 17 cm
ขนาดป้าย : กว้าง 20 cm x ยาว 30 cm
ความสูง : 70 cm
- ใช้สำหรับวางเครื่องดับเพลิงขนาด 10 lbs, 15 lbs, 20 lbs
- ใช้วาง ณ ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายสามเหลี่ยม สัญลักษณ์รูปเครื่องดับเพลิง

ป้ายสามเหลี่ยม สัญลักษณ์รูปเครื่องดับเพลิง

Specification ขนาด : กว้าง 29 cm x สูง 24 cm
วัสดุ : โลหะ พ่นสีแดง
- ป้ายสามเหลี่ยม 2 หน้า
- แปะสติกเกอร์สัญลักษณ์เครื่องดับเพลิงทั้ง 2 หน้า
- สติกเกอร์พื้นสีขาว พิมพ์สีแดง
- ติดกับกำแพงเหนือเครื่องดับเพลิงบนตำแหน่ง ที่สามารถมองเห็นชัดเจน

ขารัดเครื่องดับเพลิง

ขารัดเครื่องดับเพลิง

- ใช้ติดกับรถยนต์ หรือ กำแพง ณ จุดที่หยิบใช้สะดวก

หัวฉีดด้ามปืน PROTEK 366

หมายเหตุ : - รับผลิต / ออกแบบป้ายเครื่องดับเพลิง ตามความต้องการลูกค้า - รับผลิตขารัดเครื่องดับเพลิง แบบสั่งทำพิเศษ

หัวฉีดน้ำดับเพลิง, หัวฉีดด้ามปืน, เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, สายดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, วาล์วดับเพลิง, ไฟอราม, พลาสติกคลุมเครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง

Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire